گردهمایی بزرگ تای چی چوان و چی کونگ – اتحاد و همدلی

گردهمایی بزرگ تای چی چوان و چی کونگ – اتحاد و همدلی گردهمایی بزرگ تای چی با هدف اتحاد و همدلی و نیز یادبود استاد بزرگ حسین داودی پناه (داداشی) جمعه ۲۸ مهرماه ساعت ۹ صبح پارک آب و آتش منتظرتان هستیم...