تای چی کاران پارکها از خواص درمانی تای چی و چی کونگ می گویند

تای چی کاران پارکها از خواص درمانی تای چی و چی کونگ می گویند سومین گردهمایی تای چی کاران پارکهای تهران با هدف ورزش مشترک صبحگاهی ، رونمایی از محصولات جدید آموزشی “به سوی تندرستی با ۵۴ حرکت درمانی” و البته تهیه گزارشی مفصل از تای چی کاران و هنرجویان با آیتم خواص درمانی...