تمرینات صبحگاهی روح بخش و درمانی چی کونگ ، در پارکهای سطح شهر تهران

تمرینات صبحگاهی روح بخش و درمانی چی کونگ ، در پارکهای سطح شهر تهران شرکت در این جلسات برای عموم شهروندان اعم  از بانوان و آقایان، آزاد و رایگان می باشد. در این کلاسها نرمشها و تمرینات مفید و همچنین نشاط آفرین اجرا میگردد که میتواند برای تمامی گروه های سنی  بسیار سلامت...