نخستین مراسم رونمایی از محصولات جدید آموزشی – به سوی تندرستی

نخستین مراسم رونمایی از محصولات جدید آموزشی – به سوی تندرستی به دعوت استاد آگاهی و تای چی کاران پارک لاله : در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۳ نخستین جشن رونمایی از محصولات جدید آموزشی در پارک لاله تهران برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمع کثیری از دوستداران چی کونگ و...