انعکاس گرامیداشت روز جهانی تای چی و چی کنگ تهران، در مجله روز جهانی تای چی

انعکاس گرامیداشت روز جهانی تای چی و چی کنگ تهران، در مجله روز جهانی تای چی سایت رسمی روز جهانی تای چی و چی کونگ (www.worldtaichiday.org) که توسط بیل داگلاس ( پایه گذار این روز) اداره می شود، در آخرین مجله اینترنتی خود به گزارشی تصویری از گرامیداشت روزجهانی تای چی و چی...