استاد مصطفی داودی پناه، فرزند استاد بزرگ حسین داودی پناه – داداشی – از تاریخچه و شکل گیری ووشو در ایران می گویند.
و شما را از فواید تای چی و فعالیت های صورت گرفته در ایران، برای ارتقای سطح سلامت جامعه، مطلع می سازند.