نرمش های ساده برای سلامت و تقویت مفاصل به روش تای چی

نمونه ای از فیلم آموزشی نرمش های ساده برای سلامت و تقویت مفاصل به روش تای چی
در این برنامه علاوه بر نرمش، چند چی کونگ ساده و سری کامل فرم های مقدماتی تای چی آموزش داده میشود.