روز جهانی تای چی 1397 پارک ملت شبکه 3 سیما

هفتم اردیبهشت ماه 1397 پارک ملت تهران شاهد حضور جمع بی شماری از علاقمندان هنر تای چی و دانش چی کونگ بود.
که با یاد بنیانگذار ووشو در ایران استاد بزرگ حسین داودی پناه ملقب به داداشی برگزار گردید.

این جشن مردمی با شعار یک جهان – یک نفس هر ساله در آخرین شنبه ماه آوریل در سراسر گیتی برگزار می گردد.