تای جی چوان و رکورد جهانی گینس

در جشن سالگرد المپیک 2008 پکن ، تقریبا 34 هزار نفر از مردم از تمام طبقات جامعه در ورزشگاه ملی چین جمع شدند تا با اجرای تای جی چوان به صورت گروهی رکوردی را در گینس ثبت کنند ، و 33 هزار و 996 نفر با اجرای 6 دقیقه ای حرکاتی از تای جی چوان توانستند رکوردی که در سال 2004 بدست آمده بود را ( 30 هزار و 648 نفر ) بشکنند . – wushukar.com