از کونگ فو تا ووشو – روایت مستند استاد بزرگ داداشی

گوشه هایی از مستند فیلم های قدیمی که روایتگر شکل گیری کونگ فو توآ و پس از آن ووشو در ایران می باشد.
استاد بزرگ داداشی ؛ بنیانگذار و پدر ووشوی ایران