جدول سلسله کارگاه های علمی – عملی چی کونگ و تای چی

سلسله کارگاه‌های تای چی و چی کونگ
به منظور معرفی، گسترش و آموزش تخصصی هنر زیبای تای چی چوان و چی کونگ، مجموعه‌ی کارگاه‌های علمی-عملی در دو بخش عمومی و تخصصی برنامه‌ریزی و تدوین شده‌اند.
کارگاه‌های عمومی شامل دو دسته‌ی ذیل می‌باشند؛
روش‌های تای چی و چی کونگ برای بهبود کیفیت زندگی:
هدف این دسته از کارگاه‌ها، آشنایی علمی و عملی عموم با آموزه‌ها و روش‌های مفید و موثری است که هنر تای چی در راستای ارتقای کیفیت زندگی امروزی ارایه می‌کند.
روش‌های تای چی و چی کونگ برای سلامت بخشی:
این دسته از کارگاه‌ها با تأکید بر روی روش‌های درمانی، به صورت تخصصی به ارایه روش‌های تای چی و چی کونگ برای تقویت، اصلاح و درمان ارگان‌های مختلف بدن خواهد پرداخت.
*لازم به ذکر است که پیش‌نیاز شرکت در هر کدام از کارگاه‌های عمومی، گذراندن کارگاه سطح ۱ تنفس می‌باشد.

جزئیات کارگاه‌های عمومی

روش‌های تای چی و چی کونگ برای بهبود کیفیت زندگی
موضوع کارگاه عناوین کارگاه
احساسات منفی اضطراب
ترس
کنترل خشم
– تأسف و افسردگی
آرامش لبخند درونی، زندگی و بودن در لحظه
تمرکز، تخیل و تصور
تعادل وضعیت‌های صحیح بدنی
تعادل

روش‌های تای چی و چی کونگ برای سلامت بخشی
موضوع کارگاه عناوین کارگاه
روش‌های اصلاحی تای چی و چی کونگ برای آسیب‌های زندگی امروزی ستون فقرات
زانو
گردن و شانه
فشار خون
سر درد
تکنیک‌های تای چی و چی کونگ برای سلامت اندام‌های درونی قلب
شش
کلیه
طحال
کبد

کارگاه‌های تخصصی نیز شامل دو دسته‌ی ذیل می‌باشند؛
سلسله کارگاه‌های تای چی و تنفس:
هدف از این دسته از کارگاه‌ها آموزش گام به گام روش‌های مختلف تنفس در تای چی و چی کونگ می‌باشد. این کارگاه به عنوان آموزشی پایه‌ای و پیشنیاز آموزه‌های مختلف تای چی و چی کونگ می‌باشد که مراحل و روش‌های مختلف و صحیح تنفس را ارایه خواهد کرد.
سلسله کارگاه‌های کاربردهای رزمی تکنیک‌های تای چی و چی کونگ:
این دسته از کارگاه‌ها با هدف ارایه آموزه‌ها و تکنیک‌های رزمی تای چی و چی کونگ‌های مربوطه ارایه خواهد شد.
*لازم به ذکر است که کارگاه‌های تخصصی در سطوح مختلف آموزش، دسته‌بندی و ارایه شده‌اند و لازمه‌ی شرکت در هر سطح، گذراندن سطوح قبلی و پیش‌نیاز آن می‌باشد.

سلسله کارگاه‌های تای چی و تنفس
سطح کارگاه موضوع کارگاه
سطح ۱ تنفس سینه‌ای و تنفس شکمی (معکوس و مستقیم)
سطح ۲ تنفس‌های مدار عالم صغیر و عالم کبیر
سطح ۳ تنفس جنینی

سلسله کارگاه‌های کاربردهای رزمی تکنیک‌های تای چی و چی کونگ
سطح کارگاه موضوع کارگاه
سطح ۱ تکنیک‌های ریشه دوانیدن
سطح ۲ تقویت تاندون‌ها (یی جین جینگ)
سطح ۳ پیراهن آهنی و چی کونگ مغز استخوان
سطح ۴ فاجینگ
سطح ۵ توئی شو
سطح ۶ چین نا و دفاع شخصی

برای دریافت فایل PDF اینجا کلیک کنید