آزمون فنی دان ۱ تا ۴ و دوره عملی مربی گری آقایان کمیته تای چی چوان فدراسیون ووشو

🔔🔔 بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون فنی دان ۱ تا ۴ و دوره عملی مربی گری آقایان توسط کمیته تای چی چوان فدراسیون ووشو برگزار خواهد شد. مدرس: استاد مصطفی داودی پناه 🔔🔔 زمان: جمعه ۱۲ مرداد ماه ۹۷ ساعت ۹ تا ۱۲ صبح مکان برگزاری: تهران آیت ا… ادامه مطلب…