استاد مصطفی داودی پناه نایب رییس تای چی چوان کشور شد

مصطفی داودی پناه (داداشی) به عنوان نایب رییس کمیته «تای چی چوان» فدراسیون ووشو منصوب و مشغول به کار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، بنا بر پیشنهاد «علیرضا خسروی» رییس کمیته «تای چی چوان» و موافقت دکتر «مهدی علی نژاد» رییس فدراسیون ووشو ، «مصطفی داودی پناه» (داداشی) به عنوان نایب رییس این کمیته منصوب و مشغول به کار شد


همچنین طى جلسه اى كه دوشنبه ۱۳۹۶/۷/۲در وزارت ورزش برگزار شد ، استاد امير ذبيح به عنوان مسئول بخش باگواجانگ ، استاد رمضان آگاهى به عنوان مسئول بخش وو تاى چى و استاد على سعيدمنش به عنوان عضو كميته فنى تاى چى منصوب شدند.