پدر ووشو ایران، جاودان گشت

پدر ووشو ایران درگذشت
استاد بزرگ حسین داودی پناه(داداشی)، پیشکسوت کونگ فو توآ و بنیان گذار ووشو در ایران روز سه شنبه ۷ دی ماه در کمال ناباوری دعوت حق را لبیک گفت.
   این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزشی کشور و به خصوص جامعه رزمی کشورمان تسلیت عرض می کنیم.

 

 

جان خرد رو به سماوات برد

 

جان شده را مرده نباید شمرد