ووشو و تای چی در ایران

خلاصه ای از تاریخچه شکل گیری ووشو و تای چی در ایران
آشنایی با ماهیت چی کونگ و تای چی
و فعالیت های صورت گرفته در زمینه تولید برنامه های آموزشی تای چی با هدف گسترش فرهنگ سلامت در جامعه