تقویم شمسی

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420

Warning: mktime() expects at most 6 parameters, 7 given in /home/kanoont2/public_html/wp-content/plugins/wp-jalali/lib/date.php on line 420
تیر ۱۳۹۹
ش ی د س چ پ ج
    اردیبهشت »
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031  

چرا تای چی ؟

منتشرشده توسط مدیریت سایت در تاریخ

هنر جویان کلاس تای چی در مجموعه ورزشی زیتون

چرا تای چی ؟

هر روز از گوشه و كنار جهان اخبار تازه اي از فوايد تاي چي بگوش ميرسد. هراز چند گاهي نتايج تحقيقات يك گروه دانشگاهي يا Master02پزشكي در نشريات يا سايت هاي معتبر پزشكي منتشر ميشود كه در آن فايده يا كاربرد جديدي براي تاي چي چوان مطرح شده است. درمان بيماريهاي خاص يا صعب العلاج، پيشگيري از برخي ناراحتي هاي جسماني، افزايش سلامت و استقامت عمومي بدن، افزايش قدرت حفظ تعادل در سنين بالا، درمان ناراحتي هاي روحي و رواني، و 000
واقعا چرا تاي چي چوان كه يك هنر رزمي است در زمره طب مكمل قرار گرفته است؟ چرا تاي چي چوان را داروي متحرك مينامند؟ آيا نتايج تحقيقات مركز پزشكي نيوانگلند در بوستون آمريكا را بياد داريد كه مطايق آن چنين نتيجه گيري شده بود : تمرين طولاني مدت تاي چي چوان، اثرات جالبي در بهبود تعادل، انعطاف پذيري، و سلامتي قلبي و عروقي داشته و احتمال زمين خوردن در سنين بالا را كاهش ميدهد؟

امروزه با گسترش زندگي ماشيني و استرسهاي ناشي از آن كه تمامي سطوح جوامع بشري را تحت تاثير قرار داده است، يافتن راهي سالم و بدون آسيب ديدگي براي جبران صدمات روحي و بهبود سلامت عمومي بدن، اجتناب ناپذير ميباشد.

هر روز به خودروي بهتر و سريعتري فكر ميكنيم، هر روز بدنبال كامپيوتر پيشرفته تري هستيم، سرعت اينترنت برايمان خيلي با اهميت است، شماره گيري سريع در تلفن ها مزيتي بشمار مي آيد و000 در تمامي زمينه ها سرعت، سرعت و سرعت است كه مطرح ميشود.
آيا با اين همه سرعت به كجا قراراست برويم؟ ما انسانها در اين ميان چه نقشي داريم و زندگي پرسرعت مارا به كجا مي برد؟
آيا لازم نيست قدري از سرعت خود بكاهيم و اندكي به خود و اطرافمان بنگريم؟
بله بايد عاملي در ما اين وضعيت را ايجاد كند. لازمست گاهي لحظات را درك كنيم و زندگي مان را بهتر احساس نماييم. ولي چگونه؟
تاي چي چوان ميتواند پاسخ مناسبي براي اين پرسشها داشته باشد. تاي چي چوان با تمرينات منحصر بفرد خود و با تاكيد بر آرام كردن ريتم ذهني و هيجانات دروني، تاثيرات بسيار خوبي در رفع اين معضلات دارد. تمرينات تاي چي چوان بنحوي طراحي شده اند كه ضمن حفظ آرامش و تعادل جسمي و روحي، ايجاد سوخت و ساز مناسب در بدن و افزايش حجم اكسيژن دريافتي توسط ريه ها، موجب دفع فشارهاي روحي و ايجاد يك نوع شادابي طبيعي در انسان ميگردد.
چندي پيش در يك برنامه راديويي كه براي داوطلبان آزمون سراسري دانشگاهها پخش ميشد، شنيدم كه يك متخصص پزشكي در حال ارائه توصيه هايي مبني بر حفظ آرامش و اعتماد بنفس در جلسه امتحان و كنترل هيجانات روحي بود. ايشان در صحبت هاي خود به نكات جالب توجهي اشاره مينمودند كه از مهمترين آنها ميتوانم به تاكيد بر تنفس آرام و شكمي اشاره كنم. نمي دانم آن متخصص محترم تمرين يا تحقيقي در زمينه تاي چي چوان انجام داده بود يا نه ولي صحبت هايش در واقع گوشه اي از آموزه هايي است كه در كلاسهاي تاي چي به هنرجويان ارائه ميگردد. مي بينيد كه آرامش در چه مقاطع حساسي ميتواند راهگشاي ما باشد و شايد بسياري از شما علاقمندان تاي چي چوان چنين لحظاتي را تجربه نموده و از آن مقاطع با موفقيت گذر كرده باشيد
.
ماهيت تاي چي چوان، اجتناب از سرعت و شتاب ناخودآگاه است. هرچه آرامتر بهتر و هرچه رهاتر، قوي تر! اگر شما از يك دونده دوي سرعت بخواهيد يك فاصله 10 متري را در مدت 60 ثانيه طي كند شايد كاملا كلافه شده و يا اصلا نتواند چنين كاري را با حفظ آرامش و پيوستگي انجام دهد. او شايد سرعت و قدرت بالايي داشته باشد ولي ممكن است از حوصله و تعادل خوبي برخودارنباشد. شايد بهمين دليل است كه جمع كثيري از ورزشكاران رشته هاي ديگر ( حتي رشته هاي مختلف رزمي) و نيز هنرمندان سينما و تئاتر، موسيقي دانان، پزشكان، وكلا و اقشار مختلف جامعه، تاي چي چوان را براي ارتقاء سطح كيفي رشته تخصصي خود انتخاب كرده اند.
تاي چي چوان هنر سلامت زيستن است. آنچه كه در اولين مراحل يادگيري تاي چي چوان به هنرجويان گفته ميشود، صبر و شكيبايي است كه براي فراگيري اين هنر زيبا، يك پيش نياز بشمار مي آيد. اما حتي اگر ميزان صبر و شكيبايي هنرآموز در بدو آموزش، در سطح خوبي هم نباشد، ماهيت تمرينات تاي چي بنوعي است كه موجب افزايش تدريجي آن خواهد شد.
تاثيرات طولاني مدت پرداختن به تمرينات تاي چي چوان عبارتند از :
استحكام ساختار استخواني و افزايش بنيه جسماني، ايجاد تناسب اندام، برخورداري از هوشياري و سلامت روحي، بهبود سوخت وساز بدن، افزايش مقاومت در برابر بيماري ها، احساس لذت از زندگي و اميدواري، ارتقاء توانايي مهار لحظات بحراني و تصميم گيري هاي موثر، افزايش تمركز و درك بهتر مفاهيم، يافتن مهارت در دفاع شخصي و بسياري از تاثيرات مثبت ديگر.
براين اساس ما تاي چي كاران كه از اين دانش مفيد بهره اي گرفته ايم، وظيفه داريم آنرا به ديگران كه شايد اطلاعي از فوايد اين ورزش نداشته ولي واقعاً نيازمند آن باشند، توصيه نماييم كه براي حفظ سلامتي خود و داشتن جامعه اي سالم، قدمي در اين راه بردارند و خود و جامعه پيرامون خود را بسمت سلامتي و شادابي سوق دهند.

تالیف مصطفي داودي پناه – تيرماه 1387

دسته‌ها: مقالات